تخفیف مجازات در قانون جدید مواد مخدر

در بررسی تخفیف مجازات در قانون جدید مواد مخدر باید بیان کنیم که به موجب قانون کیفری و جزایی ایران، شرایطی پیش بینی شده است که به موجب آن، مجازات آن جرایم تخفیف پیدا می کند.

این تخفیف مجازات و نحوه اجرای آن در ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مورد بحث قرار گرفته است که در این مطلب به آن اشاره خواهیم کرد.

گاهی اعمال تخفیف در مجازات اختیاری بوده و قاضی تصمیم می گیرد که آیا تخفیف را اعمال کند یا خیر. البته قاضی تصمیم خود را برای تخفیف مجازات با عنایت به شرایط وقوع جرم، شخصیت متهم و… می گیرد. البته برخی از جهات مخففه برای قاضی تکلیف هستند و در زمان ثدور حکم، حتما باید آن را اعمال نماید.

موسسه حقوقی حامد امیری در ادامه این مطلب بیشتر درباره چگونگی اعمال تخفیف در مجازات، جهات تخفیفه مجازات و همچنین تخفیف مجازات در قانون جدید مواد مخدر صحبت می کند.

همچنین با مراجعه به مقاله قانون مجازات مواد مخدر در سایت حامد امیری وکیل مواد مخدر اصفهان می‌توانید اطلاعات کامل تری از مجازات مواد مخدر بدست آورید . موسسه حقوقی حامد امیری با در نظر گرفتن نیاز بسیاری از مخاطبین مقالات بسیاری را تهیه کرده است تا آگاهی از مسائل حقوقی برای اکثریت جامعه راحت و آسان گردد.

در ابتدا قبل از پرداختن به موضوع تخفیف مجازات مواد مخدر لازم است تا به بررسی وضعیت مواد مخدر در اصفهان بپردازیم :

اصفهان ، رتبه پنجم در کشف مواد مخدر !

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان ، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در شورای هماهنگی منطقه با اشاره به مبادی ورودی مواد مخدر در استان خاطرنشان کرد: موانع اصلی ورود مواد مخدر به استان از مرزهای شرقی و جنوبی است و دو مسیر اصلی آن از نایین و بین راه است.

شهرضا و سمیرم لازم به ذکر است که این پایگاه ها پایگاه های قاچاق کالا، ارز و افراد نیز می باشد که به همین دلیل دستگاه های مختلفی را در بر می گیرد و در نتیجه نظارت بیشتری در این حوزه ها وجود دارد؛ به همین دلیل در این حوزه ها نیز نظارت بیشتری صورت می گیرد. اصفهان از نظر افشاگری در رتبه پنجم یا ششم کشور قرار دارد و این نشان از عملکرد خوب پلیس در این حوزه دارد.

وی ادامه داد: زمانی که قاچاقچیان از وجود دستگاه های ایکس ری قوی در این محلات مطلع می شوند، اقدام به انتقال مواد از طریق جاده های فرعی که محدوده حر و بیابانک و اردستان تا شهرضا را در بر می گیرد و به دام انداختن قاچاقچیان می پردازند.

در مرزهای غربی مانند فریدن و فریدونشهر بیش از آنکه با قاچاق و قاچاق مواد مخدر در مرزهای جنوبی و شرقی مواجه باشیم، با قاچاق اسلحه مواجه هستیم.

شریفی همچنین از اصلاح قوانین مبارزه با مواد مخدر در مجلس خبر داد که موجب تسریع برخی مشکلات از جمله جرم انگاری و قرار گرفتن مواد شیمیایی جدید در فهرست مواد مخدر می شود.

اولین موسسه خیریه پیشگیری از اعتیاد در اصفهان راه اندازی شد

زهره نهالی، دبیر کمیسیون توسعه مشارکت های مردمی و سازمان های مردم نهاد شورای هماهنگی منطقه ای مبارزه با مواد مخدر، به بیان مهم ترین وظایف کمیته مشارکت های اجتماعی در هماهنگی با مواد مخدر پرداخت. ایجاد شبکه سازمان های مردم نهاد با استفاده از ظرفیت گروه های مرجع به ویژه خیران در امر پیشگیری از اعتیاد از وظایف این کمیسیون است که در این حوزه اصفهان موفق به ایجاد اولین خیریه پیشگیری از اعتیاد شد به نام موسسه خیریه امام حسن عسگری.

چگونه مجازات تخفیف پیدا می کند؟

در ماده 37 قانون مجازات اسلامی در خصوص تخفیف مجازات مقرر داشته است:« درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف) تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه

ب) تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

پ) تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ت) تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر.»

تخفیفی که در این ماده مورد حکم قرار گرفته است، تخفیف قضایی نام دارد. در مقابل تخفیف قضایی نیز تخفیف قانونی قرار دارد. وکیل اصفهان اضافه می کند: تخفیفاتی که در این ماده بیان شده اختیاری است و داده می تواند مطابق شرایط این ماده و همچنین ماده 38 قانون مذکور، تخفیف و یا تبدیل مجازات را اعمال نماید. بنابراین دادگاه ملزم به اعمال تفیفات مندرج در ماده 37 قانون مجازات اسلامی نیست.

نکته لازم به ذکر این است که تخفیفات این ماده، هم در مورد جرایم عمدی و هم در مورد جرایم غیرعمدی قابل اعمال است. همچنین هم شامل اشخاص حقیقی می شود و هم شامل اشخاص حقوقی.

نکته دومی که باید به آن اشاره کنیم این است که اعمال تخفیف در مجازات باید به گونه‌ای باشد که از حداقل مجازاتی که در قانون برای آن جرم تعرف شده است کمتر باشد. پس اگر قاضی حداقل مجازات را برای مجرم در نظر گرفت، نخفیفی اعمال نکرده است.

جهات تخفیف مجازات کدام است؟

در ماده 38 قانون مجازات اسلامی جهات تخفیف نام برده شده است. به موجب این ماده:« جهات تخفیف عبارتند از:

الف) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب) همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

پ) اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

ت) اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی

ث) ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

ج) کوشش متهم بهمنظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ) خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم

ح) مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصره 1- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره 2- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.»

تخفیف مجازات جرایم مواد مخدر در قانون جدید

همه مجرمینی که در زمینه مواد مخدر مرتکب جرمی می شوند، یک درجه ندارند و از همین جهت هم مجازاتی که تعیین می شود، متناسب با اوضاع و احوال جرم و مجرم است.

اما برخی از عوامل وجود دارند که در اعمال تخفیف در پرونده‌های جرایم مواد مخدر تاثیرگذار هستند که شامل موارد زیر می شود:

  1. عذر خانوادگی

در تبصره ماده 554 قانون مجازات اسلامی بیان شده است که:« در موارد مذکور در ماده 553 و این ماده (مخفی کردن متهم و کمک کردن برای در فرار از چنگ عدالت) در صورتیکه مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد، مقدار مجازات در هرمورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.»

با وجود این که این ماده مربوط به جرایم تعزیری است، ولی می توان از آن وحدت ملاک گرفت و بیان کرد که اگر فردی یکی از اقارب درجه 1 خود مثلا پدرش را که یکی از جرایم قانون مبارزه با مواد مخدر را مرتکب شده فرار دهد یا پنهان کند، ممکن است قاضی در مرد او مجازات این ماده را درنظر بگیرد.

  1. عذر همکاری

حامد امیری وکیل مواد مخدر اصفهان بیان می کند: در ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است که:« دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات‌های تعزیری مقرر در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد. در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام، تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.»

  1. عذر اعانت

در پرونده‌های مواد مخدر زمانی عذر اعانت مطرح می گردد که مجرم بخواهد آثار مخربه جرم خود را کاهش دهد و یا آن را جبران کند.

دیگر موارد قانونی تخفیف در مجازات جرایم مواد مخدر

  1. میزان تخفیفی که در احکام حبس ابد اعمال می شود برابر 15 سال است و دادگاه نمی تواند مجازات بیشتر مثلا 20 سال و یا کمتر تعیین نماید.
  2. زمانی که مجازات جرم اعدام باشد، دادگاه نمی تواند راسا در مجازات تعیین شده تخفیف اعمال کند و یا آن را تبدیل به مجازات دیگری کند. برای اعمال تخفیف در چنین حکمی دادگاه باید پیشنهاد تخفیف یک یا دو درجه‌ای را به کمیسیون عفو و تحفیف مجازات بدهد.

نکته واضحی که وجود دارد این است که در هر پرونده‌ای که خلاف موارد فوق الذکر اقدام شود، حمی که صادر شده است به وسیله دادستان کل کشور نقض خواهد شد.

  1. اگر مجرمی پس از آن که حکم صادر شد، به هر شکلی با ماموران نیروی انتظامی و یا دادگاه و کلا هر سازمان عمل کننده‌ای همکاری کند، و کمک کند تا شبکه‌های قاچاق مواد مخدر کشف شود، دادگاه صادر کننده رای این امکان را دارد که با عنایت به اسناد مربوطه، مجازات آن مجرم را تا نصف کاهش دهد و حکم سابق را نیز اصلاح کند.

تخفیف مجازات حبس مرتکبان مواد مخدر برای بار اول

بهترین وکیل امور کیفری اصفهان بیان می کند که طی یک مصوبه‌ای، قرار بر آن شد که میزان حداقل و حداکثر مجازات مرتکبان جرایم حمل و نگهداری مواد مخدر تا نصف، کاهش پیدا کند.

وی اضافه می کند: مجلس شواری اسلامی در ماده 18 طرح کاهش مجازات حبس تعزیری، به ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر تبصره‌ای با عنوان تبصره 3 اضافه کرده که به این شرح است:

« میزان حداقل و حداکثر مجازات حبس مرتکبان جرائم حمل، نگهداری و مخفی کردن مواد مخدر و روان‌گردان موضوع بندهای ۳ و ۴ این ماده برای بار اول به نصف کاهش می ‌یابد.»

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر یک قانون خاص به حساب می آید و تمامی پرونده‌هایی که مربوط به جرایم مواد مخدر است، باید مطابق با این قانون بررسی و برای آن حکم صادر شود. مگر آن که قانون خاص سکوت کرده باشد که در آن حالت می توان به صورت استثنائی طبق قوانین عمومی حکم صادر کرد. ماننده ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامی.

این نکته را نیز باید اشاره کرد که اگر جرایم تعزیری مانند جرایم مواد مخدر تکرار شود، به موجب ماده 16 طرح کاهش مجازات جرایم تعزیری:« در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد 37 و 37 این قانون اقدام می‌شود.»

جمع بندی

به عنوان جمع بندی از مطالب گفته شده باید بیان کنیم که جرایم از مخرب‌ترین عوامل برای نظم عمومی به حساب می آیند، به این معنی که هیچ چیز بیشتر از بالا بودن میزان ارتکاب جرم در جامعه نمی تواند نظم و امنیت عمومی را خدشه‌دار کند.

یکی از آنها، جرایم مرتبط با مواد مخدر است. جرایم مرتبط با مواد مخدر ممکن است شامل حمل، نکهداری، استعمال و… شود. حال کسی که به یکی از جرایم مواد مخدر مرتکب شود، اگر یکی از جهات تخفیفه را داشته باشد، قاضی مجازات او را کاهش می دهد.

مطلب پیشنهادی

آشنایی با فروشگاه اینترنتی شمال مال

در چند سال اخیر فروشگاه های اینترنتی زیادی پا به عرصه رقابت در بازار ایران …